Други

Професионални Отговорности: Какво Представляват

Застраховката за професионални отговорности е специализирана застраховка, която защитава професионалистите от финансови загуби, произтичащи от претенции за небрежност, грешки или пропуски в професионалната им дейност. Тази застраховка покрива правни разходи и обезщетения, които могат да възникнат при съдебни дела от клиенти или трети лица. Професионалната отговорност е особено важна за лекари, адвокати, консултанти и други професионалисти, чиито решения и действия могат да имат сериозни последствия.

a person sitting at a table with a laptop
a person sitting at a table with a laptop

Помощ при Пътуване: Какво Представлява

Помощта при пътуване е застраховка, която осигурява подкрепа и защита по време на вашите пътувания. Тя включва покрития за медицински разходи, анулиране на пътуване, изгубен багаж, аварийна медицинска евакуация и други непредвидени ситуации. Тази застраховка ви дава спокойствие, че ще получите необходимата помощ и компенсация в случай на инциденти по време на пътуването.

white airplane wing during sunset
white airplane wing during sunset

Карго Застраховки: Какво Представляват

Карго застраховката осигурява защита за товари по време на транспортиране, независимо дали е по море, въздух, железопътни линии или пътища. Тази застраховка покрива рискове като кражба, повреда, загуба или забавяне на стоките. Карго застраховката е ключова за бизнеса, който се занимава с международна търговия и транспортиране на стоки.

green and white vintage truckgreen and white vintage truck

Финансови и Търговски Рискове: Какво Представляват

Застраховката за финансови и търговски рискове покрива загуби, свързани с кредитни рискове, политически рискове, неизпълнение на договори и други финансови и търговски рискове. Тази застраховка е важна за бизнесите, които се изправят пред несигурност на пазарите и искат да се защитят от непредвидени финансови загуби.

low angle photo of city high rise buildings during daytime
low angle photo of city high rise buildings during daytime

Селскостопански Застраховки: Какво Представляват

Селскостопанските застраховки осигуряват защита за земеделски производители и фермери от рискове като природни бедствия, болести по растенията и животните, кражба и други непредвидени събития. Тези застраховки покриват загуби на реколта, животни и селскостопанска техника, осигурявайки финансова стабилност на земеделските стопанства.

brown wheat field
brown wheat field

Застраховка на Плавателни Съдове: Какво Представлява

Застраховката на плавателни съдове осигурява защита за яхти, кораби и други плавателни средства от рискове като кражба, повреда, корабокрушение и природни бедствия. Тази застраховка покрива разходите за ремонт или замяна на увредените плавателни съдове, както и отговорността за щети, причинени на трети лица.

white and black cruise ship
white and black cruise ship

Финансови и Търговски Рискове: Какво Представляват

Застраховката за финансови и търговски рискове покрива загуби, свързани с кредитни рискове, политически рискове, неизпълнение на договори и други финансови и търговски рискове. Тази застраховка е важна за бизнесите, които се изправят пред несигурност на пазарите и искат да се защитят от непредвидени финансови загуби.

white and brown city buildings during daytime
white and brown city buildings during daytime

Застраховка на Летателни Апарати: Какво Представлява

Застраховката на летателни апарати осигурява защита за самолети, хеликоптери и други летателни средства от рискове като кражба, повреда, катастрофа и природни бедствия. Тази застраховка покрива разходите за ремонт или замяна на увредените летателни апарати, както и отговорността за щети, причинени на трети лица.

white airplane near trailers during sunset
white airplane near trailers during sunset

Гаранции: Какво Представляват

Застраховките тип гаранции осигуряват защита за изпълнението на договори и финансови ангажименти. Те покриват рисковете от неизпълнение на договорни задължения и обезпечават финансовите интерес

seven construction workers standing on white field
seven construction workers standing on white field

Свържете с нас!