Гражданска Отговорност

Гражданска Отговорност: Какво Представлява

Гражданската отговорност е задължителна застраховка за всички собственици на моторни превозни средства. Тя покрива щетите, които могат да бъдат причинени на трети лица при пътнотранспортно произшествие, включително телесни повреди и материални щети. Застраховката гарантира, че пострадалите ще получат обезщетение, дори ако виновният шофьор не може да покрие разходите. Това е важно както за финансовата сигурност на шофьорите, така и за социалната отговорност към останалите участници в движението.

silver and black car engine
silver and black car engine

Нашата Услуга: Разнообразие и Подкрепа

Като застрахователен брокер ГВТ, ние предлагаме широк спектър от възможности за сключване на гражданска отговорност. Работим с различни застрахователни компании, за да можем да предоставим на нашите клиенти най-подходящите условия според техните нужди и предпочитания. Нашите специалисти са на разположение да консултират и помогнат във всеки етап от избора и сключването на застраховката.

two people shaking hands
two people shaking hands

Социална Ангажираност

Ние вярваме в социалната отговорност и смятаме, че всеки може да допринесе за по-доброто на обществото. Ето защо 3% от всяка сключена гражданска отговорност при нас се даряват за благотворителни каузи. Това е нашият начин да подкрепяме нуждаещите се и да правим света малко по-добър. Вашият избор на застрахователен брокер не само ще ви осигури необходимата защита на пътя, но и ще помогне на хората в нужда.

woman in white t-shirt and blue denim jeans sitting on brown cardboard box
woman in white t-shirt and blue denim jeans sitting on brown cardboard box

Свържете с нас!