Застраховка Живот

  • Търсиш алтернативен начин за спестяване и вариант за инвестиция, която ти носи доходност?

  • Целиш да натрупаш дългосрочни активи със застрахователна защита и си готов да поемеш инвестиционен риск?

  • Искаш достъп до международните финансови пазари и предпочиташ парите ти да се управляват от опитни специалисти?

people running on grassfield under blue skies at daytime
people running on grassfield under blue skies at daytime

Параметри

  • Ти избираш срока – от 10 до навършване на 75 години от застрахования.

  • Валутата – EUR

  • Ти избираш размера на вноските.

  • Ти избираш начина на плащане – месечни, тримесечни, шестмесечни или годишни вноски с възможност за извънредни вноски.

  • Ти избираш размера на защитата при загуба на живот на застрахования.

Покрити рискове

При изтичане на срока на застраховката ти или посочените от теб лица получават стойността на личната сметка.

При загуба на живот посочените от теб лица получават по голямата от следните две застрахователни суми: фиксираната застрахователна сума при смърт или 105% от стойността на основната сметка, като към съответната застрахователна сума се добавя и стойността на специалната сметка, ако има наличност в нея.

a person stacking coins on top of a table
a person stacking coins on top of a table

Социална Ангажираност

Ние в ГВТ вярваме в значението на социалната отговорност и се стремим да допринасяме за благото на обществото. Ето защо 3% от всяка сключена Застраховка Живот при нас се даряват за благотворителни каузи. Това е нашият начин да помагаме на хората в нужда и да правим света малко по-добър. Вашият избор на застрахователен брокер не само ще ви осигури необходимата защита за вашето имущество, но и ще подкрепи важни благотворителни инициативи.

man in black t-shirt holding coca cola bottle
man in black t-shirt holding coca cola bottle

Свържете с нас!